Elektrické Topení

Moderní a účinné elektrické topení 

Moderní a účinné elektrické topení je dnes stále populárnější volbou pro domácnosti po celém světě. S narůstajícím důrazem na energetickou úspornost a udržitelnost, elektrické topení nabízí inovativní a ekologické řešení pro vytápění vašeho domova. Díky moderním technologiím a technickým vylepšením je dnešní elektrické topení mnohem efektivnější než předchozí systémy. Dokáže rychleji a rovnoměrněji ohřát vaše místnosti, což vám poskytne pohodlné teplo během chladných zimních měsíců. Jedním z hlavních benefiťů elektrického topení je jeho jednoduchá instalace a údržba. Nemusíte se trápit s náročnou montáží a složitou údržbou, což šetří váš čas i peníze. Navíc, elektrické topení není závislé na dostupnosti plynu nebo oleje, což vám poskytuje větší flexibilitu při umístění a ovládání. Další velkou výhodou je jeho energetická úspornost. Moderní elektrické topení je navrženo s důrazem na minimalizaci spotřeby energie, což vám pomůže snížit náklady na vytápění a zachovat životní prostředí. Zvažujete nový způsob topení pro váš domov? Elektrické topení je moderní a účinnou volbou, která splňuje vaše potřeby pohodlí, úspory energie a udr…


>>>>>>>>>>>>>> koupit zde >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Výhody moderního elektrického vytápění

Moderní elektrické vytápění má řadu výhod, které ho činí atraktivní volbou pro mnoho domácností. Mezi hlavní výhody patří:

 • Pohodlí a snadná obsluha: Elektrické topení je obvykle velmi snadné na instalaci a ovládání. Mnoho systémů lze ovládat pomocí termostatu, který umožňuje přesné nastavení teploty v jednotlivých místnostech.
 • Bezpečnost: Elektrické topení je obecně považováno za bezpečné. Není třeba se obávat úniku plynu nebo požáru.
 • Hygiena: Elektrické topení nevytváří žádné spaliny ani prach, což je ideální pro alergiky a astmatiky.
 • Nízké nároky na údržbu: Elektrické topení vyžaduje jen minimální údržbu.
 • Možnost využití obnovitelných zdrojů: Elektrickou energii lze vyrábět z obnovitelných zdrojů, jako je solární energie nebo větrná energie.

Mezi další výhody moderního elektrického vytápění patří:

 • Rychlý náběh tepla: Elektrické topení se rychle zahřeje, což je výhodné zejména v zimních měsících, kdy je potřeba rychle vytopit dům.
 • Flexibilita: Elektrické topení lze použít k vytápění jakéhokoli typu budovy, od rodinných domů až po bytové domy.
 • Možnost kombinace s jinými zdroji tepla: Elektrické topení lze kombinovat s jinými zdroji tepla, jako je plyn nebo dřevo.

Samozřejmě existují i některé nevýhody elektrického vytápění, jako je vyšší cena elektřiny ve srovnání s jinými zdroji tepla. V případě starších, nezateplených domů může být elektrické vytápění také méně úsporné.

Celkově lze říci, že moderní elektrické vytápění je spolehlivým a pohodlným způsobem, jak vytápět dům. Při výběru vhodného systému je důležité zvážit individuální potřeby a požadavky domácnosti.

Nejčastěji používané typy moderního elektrického vytápění

 • Přímotopné vytápění: Tento typ vytápění ohřívá vzduch přímo, a to pomocí konvekčních topidel, infračervených zářičů nebo přímotopných panelů.
 • Akumulační vytápění: Tento typ vytápění ohřívá akumulační tělesa, která pak teplo postupně uvolňují do místnosti.
 • Podlahové vytápění: Tento typ vytápění ohřívá podlahu, která pak teplo uvolňuje do místnosti.
 • Stropní vytápění: Tento typ vytápění ohřívá strop, který pak teplo uvolňuje do místnosti.

Výběr vhodného typu elektrického vytápění

Při výběru vhodného typu elektrického vytápění je třeba zvážit následující faktory:

 • Velikost a dispozice domu: Pro malé domy je vhodnější přímotopné vytápění, pro větší domy pak akumulační vytápění nebo podlahové vytápění.
 • Úrovně tepelné izolace domu: V dobře izolovaném domě je možné použít elektrické vytápění jako hlavní zdroj tepla. V domech s nízkou tepelnou izolací je elektrické vytápění vhodnější jako doplňkové vytápění.
 • Cena a dostupnost: Ceny elektrických topidel se liší v závislosti na typu, výkonu a dalších faktorech.
 • Záruka a servis: Při výběru elektrického vytápění je důležité zvolit výrobce, který nabízí kvalitní produkty s dlouhou zárukou a servisním zázemím.

Elektrické topení

Elektrické topení

Typy elektrických topných systémů

Elektrické topné systémy lze rozdělit do několika základních typů podle způsobu ohřevu a distribuce tepla.

Přímotopné systémy

Přímotopné systémy ohřívají vzduch přímo, a to pomocí konvekčních topidel, infračervených zářičů nebo přímotopných panelů.

 • Konvekční topiče jsou nejběžnějším typem elektrického vytápění. Ohřívají vzduch uvnitř topidla a ten pak proudí do místnosti.
 • Infračervené zářiče ohřívají předměty a osoby v místnosti přímo, a to pomocí infračerveného záření.
 • Přímotopné panely jsou ploché panely, které jsou umístěny na stěně nebo stropě. Ohřívají vzduch v okolí panelu.

Přímotopné systémy jsou rychlé a snadno se instalují. Jsou však také méně úsporné než jiné typy elektrických topných systémů.

Akumulační systémy

Akumulační systémy ohřívají akumulační tělesa, která pak teplo postupně uvolňují do místnosti.

 • Akumulační kamna jsou nejběžnějším typem akumulačního vytápění. Ohřívají se během noci, kdy je elektřina levnější, a teplo pak uvolňují do místnosti během dne.
 • Akumulační radiátory jsou ploché radiátory, které se ohřívají během noci a teplo pak uvolňují do místnosti během dne.

Akumulační systémy jsou úspornější než přímotopné systémy, ale jsou také dražší na pořízení a instalaci.

Podlahové systémy

Podlahové systémy ohřívají podlahu, která pak teplo uvolňuje do místnosti.

 • Vodní podlahové vytápění je nejběžnějším typem podlahového vytápění. Teplo je rozváděno do místnosti pomocí topných hadic nebo trubek.
 • Elektrické podlahové vytápění je méně časté než vodní podlahové vytápění. Teplo je rozváděno do místnosti pomocí topných kabelů, rohoží nebo fólií.

Podlahové systémy jsou velmi příjemné a rovnoměrně rozprostírají teplo po místnosti. Jsou však také dražší na pořízení a instalaci než jiné typy elektrických topných systémů.


Energeticky úsporné vlastnosti elektrického

 vytápění

Elektrické vytápění může být energeticky úsporné, pokud je správně navrženo a instalováno. Mezi energeticky úsporné vlastnosti elektrického vytápění patří:

 • Vysoká účinnost: Elektrická topná zařízení mají vysokou účinnost, což znamená, že přemění většinu elektrické energie na teplo.
 • Rychlý náběh tepla: Elektrická topná zařízení se rychle zahřejí, což znamená, že je lze rychle zapnout a vypnout podle potřeby.
 • Možnost regulace: Elektrická topná zařízení lze snadno regulovat, což umožňuje udržovat příjemnou teplotu v místnosti.
 • Možnost kombinace s dalšími zdroji tepla: Elektrické topné zařízení lze kombinovat s jinými zdroji tepla, jako je solární energie nebo tepelné čerpadlo.

Mezi konkrétní opatření, která mohou přispět k energetické úspornosti elektrického vytápění, patří:

 • Izolace domu: Izolace domu pomáhá udržet teplo uvnitř a chlad venku, což snižuje potřebu vytápění.
 • Přesné nastavení termostatu: Nastavení termostatu na nižší teplotu, když nejste doma nebo spíte, může výrazně snížit spotřebu energie.
 • Využití řízeného větrání: Řízené větrání pomáhá udržovat čerstvý vzduch v domě bez nutnosti otevírat okna, což snižuje tepelné ztráty.
 • Použití inteligentních topných systémů: Inteligentní topné systémy mohou automaticky upravovat teplotu v závislosti na venkovní teplotě a dalších faktorech, což může přispět k energetické úspornosti.

Instalace a údržba elektrických topných systémů


Instalace elektrických topných systémů

Instalace elektrických topných systémů by měla být prováděna kvalifikovaným elektrikářem. Při instalaci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a zajistit, aby systém fungoval správně a bezpečně.

Při instalaci elektrického topného systému je třeba zvážit následující faktory:

 • Typ topného systému: Různé typy elektrických topných systémů mají různé požadavky na instalaci.
 • Prostorové požadavky: Elektrické topné systémy vyžadují určitý prostor pro instalaci.
 • Elektrické požadavky: Elektrické topné systémy vyžadují určitý příkon.

Nejčastější typy elektrických topných systémů:

 • Konvekční topiče: Konvekční topiče jsou nejběžnějším typem elektrického vytápění. Jsou snadno instalovatelné a lze je použít v jakékoli místnosti.
 • Infračervené zářiče: Infračervené zářiče ohřívají předměty a osoby v místnosti přímo, a to pomocí infračerveného záření. Jsou vhodnější pro vytápění menších prostor.
 • Akumulační topiče: Akumulační topiče se ohřívají během noci a teplo pak uvolňují do místnosti během dne. Jsou vhodnější pro vytápění větších prostor.
 • Podlahové vytápění: Podlahové vytápění je příjemné a rovnoměrně rozprostírá teplo po místnosti. Jsou však také dražší na pořízení a instalaci.

Údržba elektrických topných systémů

Elektrické topné systémy nevyžadují přílišnou údržbu. Je však důležité je pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k poruchám.

Při údržbě elektrického topného systému je třeba zkontrolovat následující:

 • Zásuvky a vypínače: Zásuvky a vypínače by měly být v dobrém stavu a neměly by být poškozené.
 • Topné prvky: Topné prvky by měly být čisté a bez poškození.
 • Termostaty: Termostaty by měly být v dobrém stavu a měly by správně fungovat.

Pravidelné kontroly a čištění elektrických topných systémů mohou pomoci zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz.

Bezpečnostní opatření při používání elektrických topných systémů:

 • Elektrické topné systémy by měly být používány pouze pro účely, pro které jsou určeny.
 • Elektrické topné systémy by neměly být používány v blízkosti vody nebo vlhkosti.
 • Elektrické topné systémy by neměly být používány, pokud jsou poškozené nebo nefunkční.
 • Děti by měly být drženy mimo dosah elektrických topných systémů.

Při dodržování bezpečnostních opatření lze snížit riziko úrazu při používání elektrických topných systémů.

Srovnání elektrického vytápění s jinými možnostmi vytápění

Elektrické vytápění má řadu výhod a nevýhod ve srovnání s jinými možnostmi vytápění.

Výhody elektrického vytápění:

 • Pohodlí a snadná obsluha: Elektrické topení je obvykle velmi snadné na instalaci a ovládání. Mnoho systémů lze ovládat pomocí termostatu, který umožňuje přesné nastavení teploty v jednotlivých místnostech.
 • Bezpečnost: Elektrické topení je obecně považováno za bezpečné. Není třeba se obávat úniku plynu nebo požáru.
 • Hygiena: Elektrické topení nevytváří žádné spaliny ani prach, což je ideální pro alergiky a astmatiky.
 • Nízké nároky na údržbu: Elektrické topení vyžaduje jen minimální údržbu.
 • Možnost využití obnovitelných zdrojů: Elektrickou energii lze vyrábět z obnovitelných zdrojů, jako je solární energie nebo větrná energie.

Nevýhody elektrického vytápění:

 • Náklady na vytápění: Elektrické vytápění je obecně nejdražší způsob vytápění.
 • Výběr topných systémů: Na trhu je k dispozici široká škála elektrických topných systémů, což může ztížit výběr vhodného systému.
 • Energetická účinnost: Některé typy elektrických topných systémů mohou být méně energeticky účinné než jiné.

Srovnání elektrického vytápění s jinými možnostmi vytápění:

Plynové vytápění

 • Výhody: Nižší náklady na vytápění než elektrické vytápění, možnost využití obnovitelných zdrojů
 • Nevýhody: Mohou být méně bezpečné než elektrické vytápění, nutnost pravidelné údržby

Tepelná čerpadla

 • Výhody: Nízké náklady na vytápění, možnost využití obnovitelných zdrojů
 • Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady než elektrické vytápění, nutnost pravidelné údržby

Pevné paliva

 • Výhody: Nižší náklady na vytápění než elektrické vytápění, možnost využití obnovitelných zdrojů
 • Nevýhody: Mohou být méně bezpečné než elektrické vytápění, nutnost pravidelné údržby, emise

Sluneční energie

 • Výhody: Nízké náklady na vytápění, možnost využití obnovitelných zdrojů
 • Nevýhody: Vysoké pořizovací náklady, nutnost instalace kolektorů

Výběr vhodného způsobu vytápění

Při výběru vhodného způsobu vytápění je třeba zvážit následující faktory:

 • Cena: Náklady na vytápění se liší v závislosti na typu zdroje tepla.
 • Bezpečnost: Některé způsoby vytápění mohou být méně bezpečné než jiné.
 • Účinnost: Některé způsoby vytápění mohou být méně energeticky účinné než jiné.
 • Odolnost: Některé způsoby vytápění mohou být méně odolné vůči povětrnostním vlivům než jiné.
 • Údržba: Některé způsoby vytápění vyžadují více údržby než jiné.
 • Možnost využití obnovitelných zdrojů: Některé způsoby vytápění umožňují využití obnovitelných zdrojů.

Rodina žijící v rodinném domě o velikosti 100 m2 používala k vytápění staré konvekční topidla. Topidla byla neefektivní a spotřebovávala velké množství energie.

Rodina se rozhodla vyměnit konvekční topidla za akumulační kamna. Akumulační kamna jsou účinnější než konvekční topidla a spotřebovávají méně energie.

Po výměně topidel zaznamenala rodina významné úspory energie. Roční spotřeba energie na vytápění se snížila o 30 %.

Příklad 2: Izolace domu

Rodina žijící v bytě o velikosti 60 m2 používala k vytápění elektrické přímotopné panely. Byt nebyl zateplen, což vedlo k vysokým nákladům na vytápění.

Rodina se rozhodla zateplit dům. Po zateplení domu zaznamenala rodina významné úspory energie. Roční spotřeba energie na vytápění se snížila o 25 %.

Příklad 3: Použití termostatu

Rodina žijící v domě o velikosti 80 m2 používala k vytápění elektrické podlahové vytápění. Rodina měla zvyk udržovat teplotu v domě na vysoké úrovni, i když nebyla doma.

Rodina se rozhodla používat termostat. Termostat umožňuje nastavit teplotu v domě na požadovanou úroveň a automaticky ji udržovat.

Po zavedení termostatu zaznamenala rodina významné úspory energie. Roční spotřeba energie na vytápění se snížila o 15 %.

Závěr

Skutečné úspory energie při elektrickém vytápění se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je typ topného systému, velikost a dispozice domu, tepelná izolace domu, způsob používání topného systému a další.

Zvýšením energetické účinnosti elektrického vytápění lze dosáhnout významných úspor energie. Mezi konkrétní opatření, která mohou přispět k energetické úspornosti elektrického vytápění, patří:

 • Výměna starých topných systémů za modernější a účinnější systémy
 • Izolace domu
 • Použití termostatu
 • Pravidelné kontroly a údržba topných systémů


Náklady na elektrické vytápění

Náklady na elektrické vytápění se skládají z dvou složek:

 • Spotřeba energie: Elektrické topné systémy spotřebovávají elektrickou energii, jejíž cena se liší v závislosti na poskytovateli energií.
 • Účtování: Účet za elektrické vytápění se počítá na základě spotřeby energie a ceny energie.

Náklady na spotřebu energie

Náklady na spotřebu energie jsou závislé na typu topného systému, velikosti a dispozici domu, tepelné izolaci domu a způsobu používání topného systému.

Typ topného systému: Některé typy elektrických topných systémů jsou účinnější než jiné. Učinnější topné systémy spotřebovávají méně energie, což vede k nižším nákladům na vytápění.

Velikost a dispozice domu: Čím větší je dům, tím vyšší jsou náklady na vytápění.

Tepelná izolace domu: Dům s dobrou tepelnou izolací ztrácí méně tepla, což vede k nižším nákladům na vytápění.

Způsob používání topného systému: Čím častěji a intenzivněji je topný systém používán, tím vyšší jsou náklady na vytápění.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru