Zahradní čerpadla

Zahradní čerpadla – Úvod

Úvod do zahradních čerpadel

Zahradní čerpadla jsou zařízení, která se používají k čerpání vody v zahradách. Mohou se používat k napájení fontán, vodopádů, jezírek a dalších vodních prvků. Mohou se také používat k zavlažování rostlin a k odvodnění půdy.


>>>>>> koupit zde >>>>>>>>>>>>>>


Existuje mnoho různých typů zahradních čerpadel, které se liší svými vlastnostmi a výkonem. Některé z nejběžnějších typů zahradních čerpadel jsou:

 • Povrchová čerpadla jsou nejjednodušším typem zahradních čerpadel. Jsou instalována na povrchu půdy a čerpají vodu z nedalekého zdroje, jako je jezírko nebo potok.
 • Ponorná čerpadla jsou instalována pod vodou a čerpají vodu ze hloubky. Jsou vhodná pro použití v jezírkách, bazénech a dalších vodních prvcích.
 • Odstředivá čerpadla jsou nejběžnějším typem zahradních čerpadel. Jsou účinná a spolehlivá a mohou se používat k široké škále aplikací.
 • Membránová čerpadla jsou vhodná pro použití v aplikacích, kde je důležité chránit čerpadlo před znečištěnou vodou.

Při výběru zahradního čerpadla je důležité zvážit několik faktorů, včetně:

 • Typ aplikace pro kterou bude čerpadlo používáno.
 • Objem vody, který bude čerpadlo potřebovat přečerpat.
 • Výška, na kterou bude voda čerpána.
 • Příkon čerpadla.
 • Cena čerpadla.

Zahradní čerpadla mohou být cenově dostupná, ale je důležité si vybrat kvalitní čerpadlo, které bude schopno splnit vaše potřeby.

Zde je několik tipů pro výběr zahradního čerpadla:

 • Čtěte recenze před nákupem čerpadla.
 • Poraďte se s odborníkem, pokud si nejste jisti, jaký typ čerpadla potřebujete.
 • Zajistěte, aby čerpadlo bylo vhodné pro váš zdroj vody.
 • Pečlivě dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a údržbu čerpadla.

zahradní čerpadlo

zahradní čerpadlo

Typy zahradních čerpadel


Zahradní čerpadla se dělí do několika typů podle různých kritérií. Podle umístění se dělí na:

 • Povrchová čerpadla jsou instalována na povrchu půdy a čerpají vodu z nedalekého zdroje, jako je jezírko nebo potok. Jsou nejjednodušším typem zahradních čerpadel a jsou cenově dostupná.
 • Ponorná čerpadla jsou instalována pod vodou a čerpají vodu ze hloubky. Jsou vhodná pro použití v jezírkách, bazénech a dalších vodních prvcích. Jsou výkonnější než povrchová čerpadla, ale jsou také dražší.

Podle konstrukce se dělí na:

 • Odstředivá čerpadla jsou nejběžnějším typem zahradních čerpadel. Jsou účinná a spolehlivá a mohou se používat k široké škále aplikací.
 • Membránová čerpadla jsou vhodná pro použití v aplikacích, kde je důležité chránit čerpadlo před znečištěnou vodou.
 • Vibrační čerpadla jsou levná a snadno se instalují, ale nejsou tak výkonná jako odstředivá nebo membránová čerpadla.

Podle funkce se dělí na:

 • Zavlažovací čerpadla jsou určena k zavlažování rostlin. Mají vysoký průtok a nízký tlak.
 • Čerpadla pro jezírka a fontány jsou určena k čerpání vody pro jezírka a fontány. Mají vysoký tlak a mohou přečerpávat vodu do velké výšky.
 • Odvodňovací čerpadla jsou určena k odčerpávání vody z podzemních prostor, jako jsou sklepy nebo pivnice. Mají vysoký průtok a nízký tlak.

Při výběru zahradního čerpadla je důležité zvážit několik faktorů, včetně:

 • Typ aplikace pro kterou bude čerpadlo používáno.
 • Objem vody, který bude čerpadlo potřebovat přečerpat.
 • Výška, na kterou bude voda čerpána.
 • Příkon čerpadla.
 • Cena čerpadla.

Porozumění požadavkům na průtok a tlak vody


Průtok a tlak vody jsou dva důležité faktory, které je třeba zvážit při výběru zahradního čerpadla. Průtok určuje množství vody, které může čerpadlo přečerpat za jednotku času, zatímco tlak určuje, jak vysoko může čerpadlo vodu vytlačit.

Průtok je obvykle uváděn v litrech za minutu (l/min) nebo kubických metrech za hodinu (m3/h). Pro většinu zavlažovacích aplikací je dostatečný průtok 1000 až 2000 l/h. Pro fontány a jezírka je zapotřebí vyšší průtok, až 5000 l/h.

Tlak je obvykle uváděn v metrech vodního sloupce (m vod. st.) nebo v barech (bar). Pro většinu zavlažovacích aplikací je dostatečný tlak 2 až 3 bary. Pro fontány a jezírka je zapotřebí vyšší tlak, až 5 barů.

Při výběru zahradního čerpadla je důležité zvážit požadavky na průtok a tlak pro konkrétní aplikaci. Pokud si nejste jisti, jaký typ čerpadla potřebujete, poraďte se s odborníkem.

Zde je několik tipů pro výběr zahradního čerpadla na základě požadavků na průtok a tlak:

 • Pro zavlažování rostlin vyberte čerpadlo s průtokem 1000 až 2000 l/h a tlakem 2 až 3 bary.
 • Pro fontány a jezírka vyberte čerpadlo s průtokem 5000 l/h a tlakem 5 barů.
 • Pro odvodňování vyberte čerpadlo s vysokým průtokem a nízkým tlakem.

Vlastnosti a další funkce, které je třeba u zahradního čerpadla hledat

Při výběru zahradního čerpadla je důležité zvážit nejen typ, velikost a výkon, ale také další vlastnosti a funkce, které mohou být pro vás důležité.

Úroveň hluku

Některá zahradní čerpadla jsou hlučnější než jiná. Pokud je to pro vás důležité, vyberte čerpadlo s nízkou hladinou hluku.

Snadná instalace

Některá zahradní čerpadla jsou složitější na instalaci než jiná. Pokud nejste zručný, vyberte čerpadlo, které je snadné nainstalovat.

Odolnost

Zahradní čerpadla jsou vystavována různým povětrnostním vlivům. Pokud chcete, aby vaše čerpadlo vydrželo dlouho, vyberte čerpadlo, které je vyrobeno z odolných materiálů.

Další funkce

Některá zahradní čerpadla mají další funkce, jako je automatické vypínání po dosažení požadovaného tlaku, automatické vypínání po určitém čase nebo možnost regulace průtoku a tlaku. Tyto funkce mohou být užitečné, ale mohou také zvýšit cenu čerpadla.

Zde je několik dalších funkcí, které můžete u zahradních čerpadel hledat:

 • Automatické vypínání po dosažení požadovaného tlaku
 • Automatické vypínání po určitém čase
 • Možnost regulace průtoku a tlaku
 • Indikátor hladiny vody
 • Příslušenství, jako jsou hadice, spojky a trysky

Význam energetické účinnosti zahradních čerpadel

Energetická účinnost zahradních čerpadel je důležitá z několika důvodů.

 • Snižuje náklady na energie. Energeticky účinná čerpadla spotřebovávají méně energie než méně účinná čerpadla. To může vést k významným úsporám nákladů na energie, zejména pokud čerpadlo používáte často.
 • Zlepšuje výkonnost čerpadla. Energeticky účinná čerpadla jsou obvykle výkonnější než méně účinná čerpadla. To znamená, že mohou přečerpávat více vody za kratší dobu.
 • Zlepšuje životnost čerpadla. Energeticky účinná čerpadla jsou obvykle odolnější než méně účinná čerpadla. To je způsobeno tím, že pracují s nižšími teplotami, což snižuje opotřebení součástek.

Existuje několik způsobů, jak zvýšit energetickou účinnost zahradních čerpadel.

 • Vyberte si čerpadlo s vysokou energetickou účinností. Energetická účinnost čerpadla je obvykle uváděna na energetickém štítku.
 • Používejte čerpadlo pouze tehdy, když je to nutné. Čím méně čerpadlo používáte, tím méně energie spotřebuje.
 • Správně nainstalujte čerpadlo. Správně nainstalované čerpadlo je účinnější než čerpadlo, které je instalováno nesprávně.
 • Pravidelně čistěte a udržujte čerpadlo. Čisté a udržované čerpadlo je účinnější než čerpadlo, které je špinavé nebo poškozené.


Správná údržba a péče o zahradní čerpadla vám pomůže prodloužit jejich životnost.

Pravidelně čistěte čerpadlo.

Čistěte čerpadlo alespoň jednou ročně, abyste odstranili nečistoty a usazeniny, které mohou způsobit přehřívání a poruchy.

Zkontrolujte filtry a hadice.

Zkontrolujte filtry a hadice čerpadla pravidelně, abyste se ujistili, že nejsou ucpané nebo poškozené. Pokud jsou ucpané nebo poškozené, vyměňte je.

Skladujte čerpadlo v suchu.

Po použití čerpadlo důkladně osušte a skladujte jej v suchu. To pomůže zabránit korozi a poškození.

Zde jsou některé konkrétní kroky, které můžete podniknout pro údržbu a péči o zahradní čerpadla:

 • Vypněte čerpadlo a odpojte jej od zdroje energie.
 • Odstraníte víko čerpadla a vyčistěte vnitřek čerpadla hadrem nebo kartáčem.
 • Zkontrolujte filtry a hadice čerpadla.
 • Pokud jsou filtry ucpané nebo poškozené, vyměňte je.
 • Pokud jsou hadice ucpané nebo poškozené, vyměňte je.
 • Shromážděte všechny části čerpadla a uschovejte jej v suchu.

Pokud budete dodržovat tyto tipy, vaše zahradní čerpadlo vám bude sloužit po mnoho let.

Existuje mnoho různých značek a modelů zahradních čerpadel, které jsou k dispozici na trhu. Některé z nejpopulárnějších značek zahrnují:

 • Gardena
 • Hozelock
 • Karcher
 • Güde
 • Einhell

Tyto značky nabízejí širokou škálu čerpadel pro různé účely, od zavlažování po odvodňování.

Gardena je jednou z nejpopulárnějších značek zahradních čerpadel. Gardena nabízí širokou škálu čerpadel pro různé účely, včetně zavlažovacích čerpadel, čerpadel pro jezírka a fontány, a čerpadel pro odvodňování. Gardena čerpadla jsou známá svou kvalitou, spolehlivostí a snadnou obsluhou.

Hozelock je další populární značka zahradních čerpadel. Hozelock nabízí širokou škálu čerpadel pro různé účely, včetně zavlažovacích čerpadel, čerpadel pro jezírka a fontány, a čerpadel pro odvodňování. Hozelock čerpadla jsou známá svou cenovou dostupností a snadnou instalací.

Karcher je známá svou řadou vysavačů, ale také nabízí řadu zahradních čerpadel. Karcher čerpadla jsou známá svou výkonností a kvalitou.

Güde je německá společnost, která se specializuje na výrobu zahradních nářadí a vybavení. Güde nabízí širokou škálu zahradních čerpadel pro různé účely. Güde čerpadla jsou známá svou kvalitou a spolehlivostí.

Einhell je německá společnost, která se specializuje na výrobu elektrického nářadí a vybavení. Einhell nabízí širokou škálu zahradních čerpadel pro různé účely. Einhell čerpadla jsou známá svou cenovou dostupností a snadnou obsluhou.

Zde je několik konkrétních modelů zahradních čerpadel, které jsou oblíbeny u zákazníků:

 • Gardena 6000/5E
 • Hozelock 4000/8
 • Karcher BP 3000 Plus
 • Güde 1000/5
 • Einhell GC-GP 6535

Tyto modely čerpadel jsou známé svou kvalitou, spolehlivostí a výkonností.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru