TEPELNÉ ČERPADLO

Úvod do solárních tepelných čerpadel : TEPELNÉ ČERPADLO

Úvod do solárních tepelných čerpadel


Solární tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá solární energii k vytápění, chlazení a ohřevu vody. Funguje tak, že absorbuje teplo ze vzduchu nebo vody a pomocí kompresoru jej přeměňuje na teplo s vyšší teplotou.

Solární tepelná čerpadla jsou stále populárnějším způsobem, jak využívat obnovitelné zdroje energie. Mají řadu výhod oproti tradičním způsobům vytápění a chlazení, včetně:

 • Jsou účinnější než tradiční způsoby vytápění a chlazení, což znamená, že vyžadují méně energie k dosažení stejného efektu.
 • Jsou šetrnější k životnímu prostředí, protože produkují méně emisí skleníkových plynů.
 • Mají delší životnost než tradiční způsoby vytápění a chlazení.

Existuje několik různých typů solárních tepelných čerpadel, včetně:

 • Vzduch-vzduchové tepelné čerpadlo využívá teplo ze vzduchu k vytápění a chlazení. Jsou nejběžnějším typem solárního tepelného čerpadla a jsou vhodné pro většinu domácností.
 • Vodu-vodu tepelné čerpadlo využívá teplo z vody k vytápění a chlazení. Jsou dražší než vzduch-vzduchové tepelné čerpadla, ale jsou účinnější a mají delší životnost.
 • Země-voda tepelné čerpadlo využívá teplo ze země k vytápění a chlazení. Jsou nejúčinnějším typem solárního tepelného čerpadla, ale jsou také nejdražší.

Při výběru solárního tepelného čerpadla je důležité zvážit následující faktory:

 • Velikost vašeho domu nebo firmy
 • Podnebí ve vaší oblasti
 • Vaše rozpočet

tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo

Výhody používání solárních tepelných čerpadel


Solární tepelná čerpadla jsou stále populárnějším způsobem, jak využívat obnovitelné zdroje energie. Mají řadu výhod oproti tradičním způsobům vytápění a chlazení, včetně:

 • Účinnost: Solární tepelná čerpadla jsou účinnější než tradiční způsoby vytápění a chlazení, což znamená, že vyžadují méně energie k dosažení stejného efektu. To může vést ke snížení účtů za energii.
 • Šetrnost k životnímu prostředí: Solární tepelná čerpadla produkují méně emisí skleníkových plynů než tradiční způsoby vytápění a chlazení. To může pomoci snížit dopad na životní prostředí.
 • Delší životnost: Solární tepelná čerpadla mají delší životnost než tradiční způsoby vytápění a chlazení. To může vést k nižším celkovým nákladům.

Zde je shrnutí výhod používání solárních tepelných čerpadel:

 • Snížení účtů za energii: Solární tepelná čerpadla jsou účinnější než tradiční způsoby vytápění a chlazení, což může vést ke snížení účtů za energii.
 • Ochrana životního prostředí: Solární tepelná čerpadla produkují méně emisí skleníkových plynů než tradiční způsoby vytápění a chlazení. To může pomoci snížit dopad na životní prostředí.
 • Delší životnost: Solární tepelná čerpadla mají delší životnost než tradiční způsoby vytápění a chlazení. To může vést k nižším celkovým nákladům.

Pokud hledáte způsob, jak snížit své účty za energii, pomoci životnímu prostředí a zároveň mít zařízení s delší životností, solární tepelné čerpadlo je skvělou možností.

Srovnání solárních tepelných čerpadel s tradičními systémy vytápění


Solární tepelná čerpadla a tradiční systémy vytápění mají své vlastní výhody a nevýhody.

Solární tepelná čerpadla

 • Výhody:

  • Účinnost: Solární tepelná čerpadla jsou účinnější než tradiční systémy vytápění, což znamená, že vyžadují méně energie k dosažení stejného efektu. To může vést ke snížení účtů za energii.
  • Šetrnost k životnímu prostředí: Solární tepelná čerpadla produkují méně emisí skleníkových plynů než tradiční systémy vytápění. To může pomoci snížit dopad na životní prostředí.
  • Delší životnost: Solární tepelná čerpadla mají delší životnost než tradiční systémy vytápění. To může vést k nižším celkovým nákladům.

 • Nevýhody:

  • Nižší účinnost v chladnějších klimatech: Účinnost solárních tepelných čerpadel klesá v chladnějších klimatech.
  • Vyšší počáteční náklady: Solární tepelná čerpadla mají vyšší počáteční náklady než tradiční systémy vytápění.

Tradiční systémy vytápění

 • Výhody:

  • Nižší počáteční náklady: Tradiční systémy vytápění mají nižší počáteční náklady než solární tepelná čerpadla.
  • Vyšší účinnost v chladnějších klimatech: Tradiční systémy vytápění jsou účinnější v chladnějších klimatech než solární tepelná čerpadla.
  • Menší nároky na údržbu: Tradiční systémy vytápění vyžadují méně údržby než solární tepelná čerpadla.

 • Nevýhody:

  • Nižší účinnost v teplejších klimatech: Tradiční systémy vytápění jsou méně účinné v teplejších klimatech než solární tepelná čerpadla.
  • Vyšší emise skleníkových plynů: Tradiční systémy vytápění produkují více emisí skleníkových plynů než solární tepelná čerpadla.

Závěr

Solární tepelná čerpadla jsou účinnější a šetrnější k životnímu prostředí než tradiční systémy vytápění. Mají však vyšší počáteční náklady a mohou být méně účinné v chladnějších klimatech. Tradiční systémy vytápění mají nižší počáteční náklady a mohou být účinnější v chladnějších klimatech. Mají však vyšší emise skleníkových plynů a mohou být méně účinné v teplejších klimatech.

Která možnost je pro vás ta pravá?

To závisí na vašich konkrétních potřebách a rozpočtu. Pokud hledáte způsob, jak snížit své účty za energii a pomoci životnímu prostředí, solární tepelné čerpadlo je skvělou možností. Pokud máte omezený rozpočet nebo žijete v chladném klimatu, tradiční systém vytápění může být lepší volbou.

Typy solárních tepelných čerpadel dostupných na trhu

Na trhu je k dispozici několik různých typů solárních tepelných čerpadel, z nichž každý má své vlastní výhody a nevýhody.

Vzduch-vzduchové tepelné čerpadlo je nejběžnějším typem solárního tepelného čerpadla. Funguje tak, že absorbuje teplo ze vzduchu a přeměňuje je na teplo, které se používá k vytápění nebo chlazení domácnosti.

Vodu-vodu tepelné čerpadlo využívá teplo z vody k vytápění nebo chlazení domácnosti. Může být použito k vytápění vody v bazénu nebo lázní.

Země-voda tepelné čerpadlo využívá teplo ze země k vytápění nebo chlazení domácnosti. Je to nejúčinnější typ solárního tepelného čerpadla, ale má také nejvyšší počáteční náklady.

Vzduch-voda tepelné čerpadlo je cenově nejdostupnějším typem solárního tepelného čerpadla. Je však méně účinný v chladnějších klimatech.

Vodu-voda tepelné čerpadlo je účinnější než vzduch-vzduchové tepelné čerpadlo, ale má také vyšší počáteční náklady. Je to dobrá volba pro domácnosti s dostatkem přístupu k vodě.

Země-voda tepelné čerpadlo je nejúčinnějším typem solárního tepelného čerpadla, ale má také nejvyšší počáteční náklady. Je to dobrá volba pro domácnosti s dostatkem přístupu k zemi.

Při výběru solárního tepelného čerpadla je důležité zvážit následující faktory:

 • Podnebí ve vaší oblasti: Pokud žijete v chladném klimatu, budete potřebovat tepelné čerpadlo, které je účinnější v chladnějších podmínkách.
 • Velikost vašeho domu nebo firmy: Tepelné čerpadlo by mělo být dostatečně velké, aby pokrylo potřeby tepla a chlazení vašeho domu nebo firmy.
 • Vaše rozpočet: Tepelné čerpadla se pohybují v široké škále cen. Je důležité najít tepelné čerpadlo, které vyhovuje vašemu rozpočtu.

Pokud hledáte způsob, jak snížit své účty za energii a pomoci životnímu prostředí, solární tepelné čerpadlo je skvělou možností.

Instalace solárních tepelných čerpadel

Instalace solárního tepelného čerpadla je poměrně složitý proces, který je nejlepší nechat na kvalifikovaném instalačním technikovi. Instalační proces se liší v závislosti na typu solárního tepelného čerpadla, které vyberete.

Vzduch-vzduchové tepelné čerpadlo

Instalace vzduch-vzduchového tepelného čerpadla je relativně jednoduchá a může být provedena za jeden den. Instalační technik umístí venkovní jednotku na vnější stranu vašeho domu nebo firmy a vnitřní jednotku dovnitř.

Vodu-vodu tepelné čerpadlo

Instalace vodovodního tepelného čerpadla je složitější než instalace vzduch-vzduchového tepelného čerpadla. Instalační technik umístí venkovní jednotku na vnější stranu vašeho domu nebo firmy a vnitřní jednotku dovnitř. Venkovní jednotka bude muset být připojena k vodnímu zdroji, který bude použit k vytápění nebo chlazení vašeho domu nebo firmy.

Země-voda tepelné čerpadlo

Instalace zemního tepelného čerpadla je nejsložitějším typem instalace solárního tepelného čerpadla. Instalační technik bude muset vyvrtat nebo navrtat otvory do země, aby umístil tepelné kolektory. Tepelné kolektory pak budou připojeny k venkovní jednotce, která bude umístěna na vnější straně vašeho domu nebo firmy.

Údržba solárních tepelných čerpadel

Solární tepelná čerpadla vyžadují pravidelnou údržbu, aby fungovaly správně. Většina výrobců doporučuje, abyste měli své tepelné čerpadlo kontrolováno kvalifikovaným technikem každý rok.

Během pravidelné údržby technik zkontroluje následující:

 • Funkčnost kompresoru
 • Těsnost systému
 • Úroveň oleje
 • Úroveň chladiva
 • Funkčnost filtrů

Pokud se během pravidelné údržby zjistí nějaký problém, bude technik schopen jej opravit, aby vaše tepelné čerpadlo mohlo dále fungovat efektivně.

Náklady na instalaci a údržbu solárních tepelných čerpadel

Náklady na instalaci solárního tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, které vyberete a velikosti vašeho domu nebo firmy. Náklady na instalaci vzduch-vzduchového tepelného čerpadla se pohybují od 5 000 do 10 000 USD. Náklady na instalaci vodovodního tepelného čerpadla se pohybují od 10 000 do 20 000 USD. Náklady na instalaci zemního tepelného čerpadla se pohybují od 20 000 do 40 000 USD.

Náklady na údržbu solárního tepelného čerpadla se pohybují od 100 do 200 USD ročně.

Existuje několik nejčastějších mylných představ o solárních tepelných čerpadlech, které mohou odradit potenciální zákazníky od jejich instalace. Tyto mylné představy zahrnují:

 • Solární tepelná čerpadla jsou příliš drahá.

To je sice pravda, že solární tepelná čerpadla mají vyšší počáteční náklady než tradiční systémy vytápění, ale v dlouhodobém horizontu mohou být levnější. Solární tepelná čerpadla používají méně energie než tradiční systémy vytápění, což znamená, že mohou snížit vaše účty za energii. V závislosti na vašem klimatu a vaší spotřebě energie se solární tepelné čerpadlo může vyplatit za méně než 10 let.

 • Solární tepelná čerpadla fungují pouze v teplých klimatech.

To je také mylná představa. Solární tepelná čerpadla mohou fungovat v široké škále klimatických podmínek. V chladnějších klimatech mohou vyžadovat pomoc elektřiny k pokrytí veškerých potřeb tepla, ale i tak mohou být účinnější než tradiční systémy vytápění.

 • Solární tepelná čerpadla jsou příliš složité na instalaci a údržbu.

To není pravda. Instalace solárního tepelného čerpadla je poměrně jednoduchá a může být provedena kvalifikovaným instalačním technikem. Solární tepelná čerpadla také vyžadují pravidelnou údržbu, ale ta je méně náročná než údržba tradičních systémů vytápění.

 • Solární tepelná čerpadla nemohou vytápět vodu v bazénu nebo lázni.

To není pravda. Solární tepelná čerpadla mohou být použita k vytápění vody v bazénu nebo lázni. Existují speciální solární tepelná čerpadla, která jsou navržena pro tento účel.

Pokud uvažujete o instalaci solárního tepelného čerpadla, je důležité si o tomto produktu zjistit více. Existuje mnoho zdrojů, které vám mohou pomoci, včetně webových stránek výrobců, článků a blogů. Můžete se také poradit s kvalifikovaným instalačním technikem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru